Năm học 2021 - 2022 toàn trường có 30 lớp, với tổng số 1251 học sinh.

KhốiSố lớpSố học sinhGhi chú
Khối 15191 
Khối 26216 
Khối 36237 
Khối 47331 
Khối 56276