Năm học 2021 - 2022 toàn trường có 30 lớp, với tổng số 1251 học sinh

KhốiSố lớpSố học sinhSố HS học 2 buổiSố HS học bán trú
15191  
26216  
36237  
47331  
56276