Thursday, 29/07/2021 - 15:10|
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG - CỐNG HIẾN TÀI NĂNG - CHIẾM LĨNH TRI THỨC - XỨNG DANH THĂNG LONG ANH HÙNG

Học sinh Khối 2 trường Tiểu học Thăng Long làm việc nhà giúp đỡ bố mẹ trong những ngày nghỉ phòng, chống dịch Covid - 19