Wednesday, 19/01/2022 - 17:23|
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG - CỐNG HIẾN TÀI NĂNG - CHIẾM LĨNH TRI THỨC - XỨNG DANH THĂNG LONG ANH HÙNG

Tết Hàn thực của học sinh Khối 2 trường Tiểu học Thăng Long

Các con tự tay nặn những chiếc bánh tròn xinh, đủ màu sắc.