Wednesday, 19/01/2022 - 17:15|
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG - CỐNG HIẾN TÀI NĂNG - CHIẾM LĨNH TRI THỨC - XỨNG DANH THĂNG LONG ANH HÙNG

Tranh vẽ chủ đề: Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Năm học 2021 - 2022

https://padlet.com/tranthuylinhttl2308/2cy2vq3vzhpf5op0