Wednesday, 19/01/2022 - 18:44|
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG - CỐNG HIẾN TÀI NĂNG - CHIẾM LĨNH TRI THỨC - XỨNG DANH THĂNG LONG ANH HÙNG

Tranh vẽ chủ đề: "Thiếu nhi Thủ đô tích cực phòng chống dịch bệnh Covid-19"

https://padlet.com/tranthuylinhttl2308/gt5d5wu3asbqx3fr