Wednesday, 19/01/2022 - 18:18|
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG - CỐNG HIẾN TÀI NĂNG - CHIẾM LĨNH TRI THỨC - XỨNG DANH THĂNG LONG ANH HÙNG

Tranh vẽ chủ đề: Vì một thế giới không khói thuốc - No Smoke World

https://padlet.com/tranthuylinhttl2308/57xyzba4ktdcfu6i

https://padlet.com/tranthuylinhttl2308/57xyzba4ktdcfu6i