Thứ năm, 29/07/2021 - 17:01|
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG - CỐNG HIẾN TÀI NĂNG - CHIẾM LĨNH TRI THỨC - XỨNG DANH THĂNG LONG ANH HÙNG
Bài dự thi "Đọc sách vì tương lai" của học sinh Nguyễn Khoa Nguyên - lớp 4A trường TH Thăng Long

Bài dự thi "Đọc sách vì tương lai" của học sinh Nguyễn Khoa Nguyên - lớp 4A trường TH Thăng Long

Nhằm đẩy mạnh phong trào đọc sách và hình thành văn hóa đọc trong học sinh trường Tiểu học Thăng Long, từ ngày 05/12/2020, thư viện nhà trường đã phát động Cuộc thi "Đọc sách vì tương lai" để tìm ra “Đại sứ văn hóa đọc Thăng Long”. Đây cũng là một hoạt động nằm trong chương trình  “Ngày hội đọc ...
Bài dự thi "Đọc sách vì tương lai" của học sinh Đặng Bảo Hân - lớp 4A trường TH Thăng Long

Bài dự thi "Đọc sách vì tương lai" của học sinh Đặng Bảo Hân - lớp 4A trường TH Thăng Long

Nhằm đẩy mạnh phong trào đọc sách và hình thành văn hóa đọc trong học sinh trường Tiểu học Thăng Long, từ ngày 05/12/2020, thư viện nhà trường đã phát động Cuộc thi "Đọc sách vì tương lai" để tìm ra “Đại sứ văn hóa đọc Thăng Long”. Đây cũng là một hoạt động nằm trong chương trình  “Ngày hội đọc ...
Bài dự thi "Đọc sách vì tương lai" của học sinh Trần Mai Trang - lớp 5D trường TH Thăng Long

Bài dự thi "Đọc sách vì tương lai" của học sinh Trần Mai Trang - lớp 5D trường TH Thăng Long

Nhằm đẩy mạnh phong trào đọc sách và hình thành văn hóa đọc trong học sinh trường Tiểu học Thăng Long, từ ngày 05/12/2020, thư viện nhà trường đã phát động Cuộc thi "Đọc sách vì tương lai" để tìm ra “Đại sứ văn hóa đọc Thăng Long”. Đây cũng là một hoạt động nằm trong chương trình  “Ngày hội đọc ...
Bài dự thi "Đọc sách vì tương lai" của học sinh Phan Ngọc Nam Phương - lớp 5D trường TH Thăng Long

Bài dự thi "Đọc sách vì tương lai" của học sinh Phan Ngọc Nam Phương - lớp 5D trường TH Thăng Long

Nhằm đẩy mạnh phong trào đọc sách và hình thành văn hóa đọc trong học sinh trường Tiểu học Thăng Long, từ ngày 05/12/2020, thư viện nhà trường đã phát động Cuộc thi "Đọc sách vì tương lai" để tìm ra “Đại sứ văn hóa đọc Thăng Long”. Đây cũng là một hoạt động nằm trong chương trình  “Ngày hội đọc ...
Bài dự thi "Đọc sách vì tương lai" của học sinh Trần Anh Duy - lớp 3E trường TH Thăng Long

Bài dự thi "Đọc sách vì tương lai" của học sinh Trần Anh Duy - lớp 3E trường TH Thăng Long

Nhằm đẩy mạnh phong trào đọc sách và hình thành văn hóa đọc trong học sinh trường Tiểu học Thăng Long, từ ngày 05/12/2020, thư viện nhà trường đã phát động Cuộc thi "Đọc sách vì tương lai" để tìm ra “Đại sứ văn hóa đọc Thăng Long”. Đây cũng là một hoạt động nằm trong chương trình  “Ngày hội đọc ...
Bài dự thi "Đọc sách vì tương lai" của học sinh Nguyễn Phương Vy - lớp 4E trường TH Thăng Long

Bài dự thi "Đọc sách vì tương lai" của học sinh Nguyễn Phương Vy - lớp 4E trường TH Thăng Long

Nhằm đẩy mạnh phong trào đọc sách và hình thành văn hóa đọc trong học sinh trường Tiểu học Thăng Long, từ ngày 05/12/2020, thư viện nhà trường đã phát động Cuộc thi "Đọc sách vì tương lai" để tìm ra “Đại sứ văn hóa đọc Thăng Long”. Đây cũng là một hoạt động nằm trong chương trình  “Ngày hội đọc ...
Bài dự thi "Đọc sách vì tương lai" của học sinh Bùi Ngọc Bảo Nhi - lớp 4B trường TH Thăng Long

Bài dự thi "Đọc sách vì tương lai" của học sinh Bùi Ngọc Bảo Nhi - lớp 4B trường TH Thăng Long

Nhằm đẩy mạnh phong trào đọc sách và hình thành văn hóa đọc trong học sinh trường Tiểu học Thăng Long, từ ngày 05/12/2020, thư viện nhà trường đã phát động Cuộc thi "Đọc sách vì tương lai" để tìm ra “Đại sứ văn hóa đọc Thăng Long”. Đây cũng là một hoạt động nằm trong chương trình  “Ngày hội đọc ...
Bài dự thi "Đọc sách vì tương lai" của học sinh Nguyễn Đăng Tùng Lâm - lớp 4B trường TH Thăng Long

Bài dự thi "Đọc sách vì tương lai" của học sinh Nguyễn Đăng Tùng Lâm - lớp 4B trường TH Thăng Long

Nhằm đẩy mạnh phong trào đọc sách và hình thành văn hóa đọc trong học sinh trường Tiểu học Thăng Long, từ ngày 05/12/2020, thư viện nhà trường đã phát động Cuộc thi "Đọc sách vì tương lai" để tìm ra “Đại sứ văn hóa đọc Thăng Long”. Đây cũng là một hoạt động nằm trong chương trình  “Ngày hội đọc ...
Bài dự thi "Đọc sách vì tương lai" của học sinh Nguyễn Mỹ Diệp - lớp 4E trường TH Thăng Long

Bài dự thi "Đọc sách vì tương lai" của học sinh Nguyễn Mỹ Diệp - lớp 4E trường TH Thăng Long

Nhằm đẩy mạnh phong trào đọc sách và hình thành văn hóa đọc trong học sinh trường Tiểu học Thăng Long, từ ngày 05/12/2020, thư viện nhà trường đã phát động Cuộc thi "Đọc sách vì tương lai" để tìm ra “Đại sứ văn hóa đọc Thăng Long”. Đây cũng là một hoạt động nằm trong chương trình  “Ngày hội đọc ...
Bài dự thi "Đọc sách vì tương lai" của học sinh Nguyễn Quốc Khánh - lớp 4E trường TH Thăng Long

Bài dự thi "Đọc sách vì tương lai" của học sinh Nguyễn Quốc Khánh - lớp 4E trường TH Thăng Long

Nhằm đẩy mạnh phong trào đọc sách và hình thành văn hóa đọc trong học sinh trường Tiểu học Thăng Long, từ ngày 05/12/2020, thư viện nhà trường đã phát động Cuộc thi "Đọc sách vì tương lai" để tìm ra “Đại sứ văn hóa đọc Thăng Long”. Đây cũng là một hoạt động nằm trong chương trình  “Ngày hội đọc ...
Bài dự thi "Đọc sách vì tương lai" của học sinh Lê Nguyễn Khánh My - lớp 4E trường TH Thăng Long

Bài dự thi "Đọc sách vì tương lai" của học sinh Lê Nguyễn Khánh My - lớp 4E trường TH Thăng Long

Nhằm đẩy mạnh phong trào đọc sách và hình thành văn hóa đọc trong học sinh trường Tiểu học Thăng Long, từ ngày 05/12/2020, thư viện nhà trường đã phát động Cuộc thi "Đọc sách vì tương lai" để tìm ra “Đại sứ văn hóa đọc Thăng Long”. Đây cũng là một hoạt động nằm trong chương trình  “Ngày hội đọc ...
Trường Tiểu học Thăng Long nâng cao các biện pháp phòng dịch trong trường học

Trường Tiểu học Thăng Long nâng cao các biện pháp phòng dịch trong trường học

Trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp tại nước ta hiện nay, mọi cá nhân, tổ chức đều phải nỗ lực, chung tay để ngăn chặn dịch bùng phát. Nhận thức được trường học là môi trường có nguy cơ cao, thầy và trò trường Tiểu học Thăng Long tiếp tục nâng cao cảnh giác để đảm bảo an toàn cho học sinh ...
Tin đọc nhiều
Liên kết website